Beleid

Missie

Ijvert voor een economisch verantwoorde onderneming, door respectvol om te gaan met de huidige en toekomstige behoeftes van zijn stakeholders.

Visie

Voedselveiligheid & kwaliteit: Leverancier van veilige, kwaliteitsvolle en authentieke producten die voldoet aan wetgeving en de eisen van de consument/klant.

Authenticiteit: De betrouwbare partner zijn.

New: Op een creatieve manier nieuwe producten ontwikkelingen.

Corporate responsibility

Onderneem duurzaam: People — Profit — Planet

De werknemers zijn de stuwende kracht in het productieproces, waardoor hun veiligheid, gezondheid en welzijn van essentieel belang is. Klantgerichtheid is van essentieel belang. Elk bedrijf moet winst maken, want dit vormt de financiële basis van de organisatie. Door winst kan er geïnvesteerd worden om de markpositie te blijven garanderen. Het is van belang om te weten welke invloed het bedrijf heeft op het milieu en welke invloeden ze kunnen hebben. Er wordt gestreefd naar een balans tussen de drie p’s.PLMA IFS UTZ HIB


RSPO

4-0985-17-100-00
Check our progress at www.rspo.org